گالری تصاویرنمونه بسته بندی ها و بارگیری های شرکت دهکده بار خلیج فارس
بسته بندی و ارسال موتور سیکلت از بندرعباس به بانکوک


پذیرش و ارسال دو راس دام زنده به تهران


پذیرش و ارسال خشکبار از بندرعباس به استانبول

    میز کار پرسنل